تبلیغات
وبلاگ تخصصی مهندسی عمران - مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) شهریور 1390

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) شهریور 1390

چهارشنبه 22 تیر 1390 09:34 ب.ظنویسنده : Mj.R.R.Kh M.Sc

 
 
مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) شهریور 1390
رشته عمران (محاسبات)

• اصول و مبانی بارگذاری و مبحث ششم( 1385)
• اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی و مبحث دهم(1387)
• اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی، تكنولوژی بتن و مبحث نهم (1388)
• اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی و مبحث هشتم(1384)
• اصول و مبانی مكانیك خاك و مهندسی پی و مبحث هفتم (1388)
• * اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها (در حد سرفصل‌های رسمی دانشگاهی

* برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

رشته عمران (نظارت)

 • قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان (1374)
• مبحث دوم ( نظامات اداری)(1384)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (1382)
• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)( 1385)
• مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) (1388)
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( 1384)
• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) مصوب 1388 و تكنولوژی بتن (مطابق سرفصلهای رسمی دانشگاهی)
• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (1387)
• مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها) ( 1383)
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1385)
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) (1386)
• راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه (1382)
• * تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و كلی)*
• * روشها و جزئیات اجرایی ساختمان

* برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

رشته تاسیسات برقی

• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (1375 و 1374)
• مبحث دوم ( آئین‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و شیوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) (1380)
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1385)
• مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (1382)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی(1387)
• راهنمای مبحث سیزدهم( طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (1382)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (1381)
• * طرح و اجرای تأسیسات برقی

* برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

رشته تاسیسات مكانیكی

 • قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (1374 و1374)
• مبحث دوم ( آئین‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و شیوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1385)
• مبحث چهاردهم (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) (1380)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی) (1387)
• مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)
• مبحث هفدهم (تأسیسات لوله‌كشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها)(1387)
• مبحث نوزدهم ( صرفه جویی در مصرف انرژی)
• * طرح وا جرای تأسیسات مكانیكی

* برای موارد ذكر شده از مراجع معتبر فنی و مهندسی تأسیسات مكانیكی استفاده گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

رشته شهرسازی

• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداری)(1384)
• مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(1387)
• مبحث بیستم( علائم و تابلوها)(1384)
• حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی كشور( نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی، قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداریها، آیین نامه بررسی و تصویب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)
• مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
• * اصول و مبانی برنامه ریزی و طراحی شهری
• * روش‌ها و شیوه‌های برنامه ریزی و طراحی شهری
• * مسائل شهرسازی ایران اعم از برنامه ریزی شهری و طراحی شهری
• * اطلاعات تكنیكی لازم در زمینه انواع طرحها و برنامه‌های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرحهای آمایش، كالبد ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی: هادی، جامع، ساختاری – تفصیلی، آماده سازی، شهرك سازی، شهرهای جدید، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفكیك اراضی شهری، انطباق كاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمانها و نظایرآن 

* برای مورد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

رشته نقشه برداری

 • قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (1375 و 1374)
• مبحث دوم ( نظامات اداری)(1384)
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1385)
• دستورالعمل‌های تیپ نقشه‌برداری (نشریه شماره 119 و 95 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
• * متره و برآورد كارهای نقشه‌برداری
• نقشه‌برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
• * كاربرد روشها و دستگاههای نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی
• * كاربرد عكس‌های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان سازی
• * تعیین موقعیت املاك
• * پیاده كردن نقشه‌های طراحی شده ساختمانها، محل پی‌ها یا شالوده‌ها، ستون‌ها، قوس‌ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
• * گرایشهای میكروژئودزی( جهت رفتارسنجی و كنترل سازه‌های سنگین)، فتوگرامتری كاربردی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS,LIS)( درحد كاربردی)

* برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
 

رشته ترافیك

• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن(1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداری) (1384)
• طراحی راه‌های شهری
• مطالعات برنامه‌ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیك*
• مشخصات فنی و اجرائی معابر *
• مهندسی ترافیك و ترابری *
• ایمنی معابر *
• حمل و نقل همگانی *

* برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

* برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  • تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
  • تذكر2 : در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
  • تذكر3 :آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
 رشته معماری

• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئیننامههای اجرایی آن
• مبحث دوم ( آئیننامه ماده33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و شیوهنامه آن)(1384)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(1380)
• مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(1387)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآوردههای ساختمانی) (1382)
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( 1384)
• مبحث نهم( طرح و اجرای ساختمانهای بتنآرمه)(1388)- فصول اول تا نهم
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1385)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلههای برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (1387)
• مبحث هجدهم ( عایقبندی و تنظیم صدا) (1380 )
• مبحث نوزدهم ( صرفهجویی در مصرف انرژی) (1381)
• مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (1384)
• راهنمای صرفهجویی در مصرف انرژی
•  راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا)
• مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
• طرح معماری
• جزئیات اجرائی ساختمان *
• روشها و مسائل اجرایی*
• مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان)* برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمیگردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان میباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

منبع : http://inbr.ir


آخرین ویرایش: - -

 
دوشنبه 27 شهریور 1396 10:03 ق.ظ
Thanks , I have just been looking for information approximately this
topic for a long time and yours is the best I have
found out so far. However, what in regards
to the bottom line? Are you certain about the source?
سه شنبه 14 شهریور 1396 03:22 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?
My website is in the exact same area of interest as
yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you provide here.

Please let me know if this okay with you. Thanks!
پنجشنبه 4 خرداد 1396 05:15 ب.ظ
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (goo.gl)
https://goo.gl/g4Yuc3
ландшафтный дизайн - Karen -
https://goo.gl/uTtpnP
ландшафтный дизайн (Karen)
https://goo.gl/NVE16l
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:10 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out much.
I hope to offer one thing again and aid others such as you helped me.
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:44 ق.ظ
Thanks for any other informative website.
Where else may I get that type of info written in such an ideal manner?
I have a challenge that I am simply now working on, and I've been at the glance out for
such info.
جمعه 18 فروردین 1396 04:41 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into
any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive
content I've either created myself or outsourced but it looks like a lot
of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help stop content from being ripped off?
I'd genuinely appreciate it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر